Etični vidiki vodenja

  • ZDENKA ČEBAŠEK TRAVNIK Ljubljana, Slovenija
Ključne besede: delovno okolje, psihološka varnost, vrednote, zaupanje, etika

Povzetek

Večina voditeljev (vodstvenih delavcev) je prepričanih,da o etiki vedo dovolj, da v odnosu do sodelavcev ravnajo etičnoter da ne potrebujejo posebnega izobraževanja o etiki. Vendarpraksa kaže, da v mnogih delovnih okoljih pogrešajo etičnovodenje, kar je še posebej pomembno v zdravstvu. Tu se etičnovodenje odraža na dveh ravneh, poleg etičnega vodenja delovnihprocesov tudi etičnost v odnosu do pacientov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.
Objavljeno
2022-04-11
Rubrike
Prispevki