The development of unemployment in NUTS II region of Eastern Slovakia

  • Radomír Babiak University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development; Prešov, Slovakia.
  • Martin Rosič University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development; Prešov, Slovakia.
Keywords: eastern Slovakia, unemployment, unemployment rate

Abstract

Eastern Slovakia belongs to the most undeveloped NUTS II regions of the European Union. This region reaches high level of the unemployment rate, what together with the low production of GDP per capita forms unfavourable living conditions for its inhabitants. This article studies the development of the unemployment rate and the partial structures of unemployment in the region. It identifies key factors which affect the unemployment. It turns the attention to the potential of the region in the fight against the unemployment, from the point of view of its macro-regional and meso-regional position in the European space. It identifies specific subregions within the Eastern Slovakia and analyses its intraregional disparities in the context of labour market stability.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Radomír Babiak, University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development; Prešov, Slovakia.

E-mail: radobabiak@gmail.com

Martin Rosič, University of Prešov, Faculty of Humanities and Natural Sciences, Department of Geography and Regional Development; Prešov, Slovakia.

E-mail: rosmat@post.sk 

References

Babiak, R. 2009: Geografické aspekty nezamestnanosti regiónu NUTS II.- Východné Slovensko, diplomová práca, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FHPV, Prešovská univerzita, 107 s.

Gerbery, D., Lesay, I., Škobla, D. 2007: Kniha o chudobe. Bratislava: CEPA.

Klamár, R., Krokusová, J. 2005: Štruktúra priemyslu v Prešovskom kraji, Folia geographica 8, Prešov, s.34-66.

Korec, P. 2005: Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989-2004, Geografika, Bratislava, s.227.

Matlovič, R., Matlovičová, K. 2008 : Vývoj regionálnych disparít na Slovensku a problémy regionálneho rozvoja Prešovského kraja. Folia geographica 8, Prešov. p. 66-89.

Office for Official Publications of the European Communities. Eurostat regional yearbook 2008. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Rievajová, E., Stanek, V., Dudová, I. 1999: Teória a politika zamestnanosti. Bratislava: EKONÓM.

Rodová, I. 1991: Vybrané metódy analýzy nezamestnanosti. Bratislava: Výskumný ústav práce a sociálnych vecí.

Rosič, M. 2002: Vývoj miery nezamestnanosti vybraných okresov severovýchodného Slovenska v období rokov 1991-2000. Geografické informácie 7, II. diel, UKF Nitra, s.157-164,

Székely, V. 2001: Časovo-priestorová diferenciácia nezamestnanosti a jej tokov na Slovensku v rokoch 1997-1999, Geografický časopis, ročník 53, číslo 2, Bratislava, s.147-170.

Statistical Office of the Slovak Republic. Population census 2001. Bratislava: Statistical Office of the SR. Available on the internet: http://www.statistics.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky. Regionálna databáza. (databáza online). (citované 15.4.2009). Dostupné na internete: http://www.statistics.sk

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Štatistiky. (online database). Available on the internet: http://www.upsvar.sk

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti

Published
2011-06-15
How to Cite
Babiak R., & Rosič M. (2011). The development of unemployment in NUTS II region of Eastern Slovakia. Journal for Geography, 6(1), 75-92. https://doi.org/10.18690/rg.6.1.3816
Section
Scientific Articles