The spread of invasive neophytes in the riparian vegetation of the Tichá Orlice

  • Lenka Hajzlerová Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology; Prague, Czechia.
  • Tomáš Matějček Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology; Prague, Czechia https://orcid.org/0000-0002-5119-4066
Keywords: invasive plants, neophytes, the river of Tichá Orlice, mapping, riverbank

Abstract

This article summarises the observations and findings gained during the field survey of invasive neophytes in riparian vegetation of the river of Tichá Orlice in the Czech Republic. Seventeen taxa that could significantly load the riparian vegetation of the given area were chosen. A methodology of mapping and surveying which was designed by Matějček (2009) was applied. Using this methodology, neophytes were recorded in segments (500 m long parts of the river channel). The occurrence was expressed by the means of a logarithmic scale. Final data were evaluated with the aid of indexes for individual segments or groups of segments. As more parts of the river channel network of the Czech Republic have been mapped and surveyed this way, it is possible to compare the final data and results. In the riparian vegetation of the Tichá Orlice following plants were registered most frequently: Himalayan Balsam (Impatiens glandulifera), Small Balsam (Impatiens parviflora) and Reynoutria (Reynoutria sp. div.) The mapped part of the Tichá Orlice is, in comparison to other watercourses, belongs to the watercourses that are loaded with the invasive kinds of plants more than average.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Lenka Hajzlerová, Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology; Prague, Czechia.

E-mail: hajzlerova.lenka@seznam.cz

Tomáš Matějček, Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Geoecology; Prague, Czechia

E-mail: tomasmat@seznam.cz

References

Blažková, D. (2003) Pobřežní vegetace Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. Bohemia centralis, Praha, 26, 35–44.

Buček, A. (2006) Invazní neofyty v krajině. Veronica, 20, 14.

Burgess, S. O., Adams, M. A., Turner, N. C., White, D. A., Ong, K. C. (2001) Tree roots: conduits for deep recharge of soilwater. Oecologia, 126, 158–165. https://doi.org/10.1007/s004420000501

Culek, M. (1996) Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 347.

Davis, M. A., Grimme, J. P., Thompson, K. (2000) Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invasibility. Journal of Ecology, 88, 528–534. https://doi.org/10.1046/j.1365-2745.2000.00473.x

Décamps, H., Planty-Tabacchi, A. M., Tabacchi, E. (1995) Changes in the hydrological regime and invasions by plant species along riparian systems of the Adour River, France. Regulated Rivers: Research and Management, 11, 23-33. https://doi.org/10.1002/rrr.3450110104

Drake, J. A., Mooney, H. A., di Castri, F., Groves, R. H., Kruger, F. J., Rejmánek, M., Williamson, M. (1989) Biological invasions. A global perspective. John Wiley, Chichester.

Gregory, S. V., Swanson, F. J., McKee, W. A., Cummins, K. W. (1991) An ecosystem perspective of riparian areas. BioScience, 41, 540–551. 10.2307/1311607

Hejda, M., Pyšek, P., Jarošík, V. (2009) Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology, 97, 393-403. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2009.01480.x

Hoffmann, J. H. and Moran, V. C. (1988) The invasive weed Sesbaniapunicea in South Africa and prospects for its biological control. South African Journal of Science, 84, 740–742.

Chytrý, M., Pyšek, P., Tichý, L., Knollová, I., Danihelka, J. (2005) Invasions by alien plants in the Czech Republic: a quantitative assessment across habitats. Preslia, 77, 339-354.

Chytrý, M., Pyšek, P., Wild, J., Pino, J., Maskell, L. C., Vilà, M. (2009) European map of alien plant invasions based on the quantitative assessment across habitats. Biodiversity research. 15, 98-107. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00515.x

Jansson, R., Nilsson, C., Dynesius, M., Andersson, E. (2000) Effects of river regulation on river-margin vegetation: a comparison of eight boreal rivers. Ecological Applications, 10, 203-224. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[0203:EORROR]2.0.CO;2

Köppl, P. (2002): Expanze Impatiens glandulifera po povodni z roku 1997 v prostoru říční nivy. Diplomová práce, Depon. in: Library PřF UK, Praha.

Lambdon, P. W., Pyšek P., Basnou, C., Hejda, M., Arianoutsou, M., Essl, F., Jarošík, V., Pergl, J., Winter, M., Anastasiu, P., Andriopoulos, P., Bazos, I., Brundu. G., Celesti - Grapow, L., Chassot, P., Delipetrou, P., Josefsson, M., Kark, S., Klotz, S., Kokkoris, Y.,Kühn, I., Marchante, H., Perglová, I., Pino, J., Vil à, M., Zikos, A., Roy, D., Hulme, P., E. (2008) Alien flora of Europe: species diversity, temporal trends, geographical patterns and research needs, Preslia, 80, 101-149

Langhammer, J., Křížek, M., Matoušková, M., Matějček, T. (2005) Metodika mapování upravenosti říční sítě a následků povodní (výzkumná zpráva). Praha, PřF UK, MŽP ČR. Depon. in: Library KFGG PřF UK, MŽP ČR.

Le Maitre, D. C., van Wilgen, B. W., Gelderblom, C. M., Bailey, C., Chapman, R. A., Nel, J.A. (2002) Invasive alien trees andwater resources in South Africa: case studies of the costs and benefits of management. Forest Ecology and Management, 160, 143–159. https://doi.org/10.1016/S0378-1127(01)00474-1

Lonsdale, M. (1999) Global patterns of plant invasions and the concept of invasibility. Ecology, 80, 1522-1536. https://doi.org/10.1890/0012-9658(1999)080[1522:GPOPIA]2.0.CO;2

Mack R. N., Simberloff D., LonsdaleW. M., Evans H., Clout M.&Bazzaz F. A. (2000) Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, and control. – Ecol. Appl., 10, 689–710. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[0689:BICEGC]2.0.CO;2

Matějček, T. (2009) Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků. Dissertation thesis. PřF UK, 130. 10.13140/RG.2.1.3345.3847

Matějček, T. (2010) The load of invasive plant species in the Labe riverbank vegetation. Acta Universitatis Carolinae, Geographica, XLIII, 1–2, 99–211. https://doi.org/10.14712/23361980.2015.81

Mihulka, S. (1997) Invazní rostliny v úseku jihočeské krajiny. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 14, 99–104.

Mooney H. A. and Hobbs R. J. (2000): Invasive species in a changing world. – Island Press, Washington, 457.

Moravcová, L., Pyšek, P., Jarošík, V., Havlíčková, V., Zákravský, P. (2010) Reproductive characteristics of neophytes in the Czech Republic: traits of invasive and non-invasive species. Preslia, 82, 365-390.

Naiman, R. J., Décamps, H., Pollock, M. (1993) The role of riparian corridors in maintaining regional biodiversity. Ecological Applications, 3, 209–212. https://doi.org/10.2307/1941822

Naiman, R. J. and Décamps, H. (1997) The ecology of interfaces: riparian zones. Annual Review of Ecology and Systematics, 28, 621–658. https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.28.1.621

Nováková, H. and Rydlo, J. (1980) Netýkavka žláznatá, kejklířka skvrnitá a další adventivní rostliny na Labi. Vlastivědný zpravodaj Polabí, Poděbrady, 20, 38–44.

Neuhauslová-Novotná, Z. (1998) Mapa potenciální přirozené vegetae České republiky. Praha, Kartografie, 341.

Novák, L., Iblová, M., Škopek, V. (1986) Vegetace v úpravách vodních toků a nádrží. SNTL, Praha, 243.

Pyšek, P., Jarošík, V., Müllerová, J., Pergl, J., Wild, J. (2008) Comparing the rate of invasion by Heracleum mantegazzianum at continental, regional, and local scales. Diversity and Distributions, 14, 355-363. https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2007.00431.x

Pyšek, P., Prach, K. (1993) Plant invasions and the role of riparian habitats: a comparison of four species alien to central Europe. Journal of Biogeography, 20, 413-420. https://doi.org/10.2307/2845589

Pyšek P. and Pyšek A. (1995) Invasion by Heracleum mantegazzianum in different habitats in the Czech Republic. J. Veget. Sci., Uppsala, 6,711-718. https://doi.org/10.2307/3236442

Pyšek, P., Richardson, D. M., Rejmánek, M., Webster, G. L., Williamson, M., Kirschner, J. (2004) Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists. Taxon, 53, 1, 131-143. https://doi.org/10.2307/4135498

Pyšek, P., Sádlo, J., Mandák, B. (2002) Catalogue of alien plants of the Czech Republic. Preslia, 74, 97-186.

Richardson, D. M., Pyšek, P., Rejmánek, M., Barbour, M. G., Panetta, F. D., West, C. J. (2000) Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions, 6, 93-107. https://doi.org/10.1046/j.1472-4642.2000.00083.x

Richardson, D. M., Holmes, P M., Esler, K. J., Galatowitsch, S. M., Stromberg, J. C., Kirkman, S. P., Pyšek, P., Hobbs, R. (2007) Riparian vegetation: degradation, alien plant invasions, and restoration prospects. Diversity and Distributions, 13, 126-139. https://doi.org/10.1111/j.1366-9516.2006.00314.x

Rydlo, J. (1999): Impatiens glandulifera na dolní Berounce. Muzeum a současnost, Roztoky, 13, 155–156.

Řepka, R., Maděra, P., Svátek, M., Packová, P., Koblížek, J., Koutecký, T., Dreslerová, J., Habrová, H., Štykar, J. (2007): Inventarizace rostlinné biodiverzity jihomoravských lužních lesů. Říční krajina 5. Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 264–272.

Slavík B. (1996) Rod Impatiens v České republice. Preslia 67, 193–211.

Trenčianská, B. (2000): Rozšíření invazních druhů podél vybraných toků v Krkonoších. Depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK, Praha. 115.

Višňák, R. (1997) Invazní neofyty v severní části České republiky. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 14, 105–115.

Vymyslický, T. (2004) Rozšíření vybraných invazních druhů rostlin na aluviích jihomoravských řek. Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 39, 41–62.

Weber, E., F. (1997) The alien flora of Europe: a taxonomic and biogeographic review. Journal of Vegetation Science, 8, 565-572. https://doi.org/10.2307/3237208

Williamson, M. (1996) Biological invasions. London: Chapman&Hall London, 244.

Zavaleta, E. (2000) Valuing ecosystem services lost to Tamarix invasion in the United States. Invasive species in a changing world (ed. by H.A. Mooney and R.J. Hobbs), Island Press, Washington, D.C., 261–300.

Zavaleta, E., Hobbs, R. J., Mooney, H.A. (2001) Viewing invasive species removal in a whole-ecosystem context. Trends in Ecology & Evolution, 16, 454–459. ttps://doi.org/10.1016/S0169-5347(01)02194-2

Published
2011-06-15
How to Cite
Hajzlerová L., & Matějček T. (2011). The spread of invasive neophytes in the riparian vegetation of the Tichá Orlice. Journal for Geography, 6(1), 33-46. https://doi.org/10.18690/rg.6.1.3813
Section
Scientific Articles