Land use changes in the Pomurje statistical region

Keywords: land use, abandonment of arable land, food security

Abstract

The paper showed land use changes in the Pomurje statistical region in the period 2000-2020. Changes are analysed in 11 categories of land use at the level of the whole region and at the level of municipalities. The directions of land use change are also analysed. Changes in arable land are shown using the extensification coefficient.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Igor Žiberna, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: igor.ziberna@um.si

References

Cunder, T., 2009: Pomursko kmetijstvo in njegove razvojne možnosti. V: Pomurje. Geografski pogledi na pokrajino ob Muri. Zveza geografov Slovenije in Društvo geografov Pomurja. Murska Sobota.

Perpar, A., Kovačič, M. 2006: Prostorski vidiki razvoja kmetij. Dela 25. Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta. Univerza v Ljubljani. Ljubljana.

Senegačnik, J., 2012: Slovenija in njene pokrajine. Modrijan. Ljubljana.

Žiberna, I., 2013: Spreminjanje rabe tal v Sloveniji v obdobju 2000-2012. Revija za geografijo. 15. 8-1. Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta. Univerza v Mariboru.

Žiberna, I., 2018: Spremembe rabe tal na območjih, ki so strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane v obdobju 2000-2017. Revija za geografijo. 25. 13-1. Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta. Univerza v Mariboru.

Žiberna, I., Konečnik Kotnik, E., 2020: Spremembe rabe tal v Sloveniji v letih 2000 in 2020. Geografija v šoli (v tisku).

Medmrežje 1: http://rkg.gov.si/GERK/ (26.4.2020)

Published
2020-06-30
How to Cite
Žiberna I. (2020). Land use changes in the Pomurje statistical region. Journal for Geography, 15(1), 125-140. https://doi.org/10.18690/rg.15.1.3629
Section
Scientific Articles