Ecoremediation of aquatic ecosystems (on the river Ščavnica in the municipality of Razkrižje)

Keywords: ecoremediations, municipality Razkrižje, Ščavnica, sustainability, flood

Abstract

Due to frequent floods of the river Ščavnica in the municipality of Razkrižje, the municipal administration in cooperation with local residents decided to prepare application and implement the project "Bridge", in which they constructed a bridge over the river with ecoremediation measures in the riverbed and along it. In the development vision, the municipality of Razkrižje supports sustainable measures and thus the connection of environmental, social and economic approaches. It is this aspect of how ecoremediations affects the sustainable development of the local environment that interested us in this paper. In the first part we presented the understanding of ecoremediations and their dimensions, then their implementation on the river Ščavnica in the municipality Razkrižje and the main result of this paper is the evaluation of synergistic effects of ecoremediations in connection with tourism, movement in nature,development of new activities (self-sufficiency, green jobs) and intergenerational integration.
or a synthesis assessment of the effects of ecoremediations, we used the current knowledge from the literature and conducted an interview with the mayor of Razkrižje and the municipal administration and randomly selected locals. We found that such approaches could have an effective impact on reducing environmental damage, increasing biodiversity with social and economic effects, which we associate with the concept of green development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ana Vovk Korže, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: ana.vovk@um.si

References

Corral-Verdugo, V., Pinheiro, J. D., 2004: Pristopi k preučevanju trajnostnega vedenja. Okolje in človekovo vedenje , 1-26. www.unikatum.si. wp-content 2018/04

Glenn O. , 1993: Soil and Water Conservation Engineering. John Wiley, New York, str. 1–360.

Globevnik, L., 2009: Celosten pogled na vode porečja Mure in upravljanja z njimi. V: Tatjana Kikec (ur.). POMURJE – Trajnostni regionalni razvoj ob reki Muri. Murska Sobota, Zveza geografov Slovenije in Društvo geografov Pomurja, str. 93–105.

Integrating the three dimensions of sustainable develpment. A framework and tools. United Nations publication, 2015. https://www.unenvironment.org/resources/report/integrating-three-dimensions- sustainable-development-how-achieve-balanced

Makovec Haložan, M. s sod., 2015: Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo. Program izvajanja monitoringa na pilotnih lokacijah. Projekt Dobra voda za vse. http://www.czr.si/index.php/projekti_reader/dobra-voda-za-vse.html

Mioduszewski W., 1997: Faces of small retention and conditions of its implementation. Informacje Naukowe i Techniczne nr 1, str. 12–18.

Mioduszewski W., 1999: Shaping and protection of water resources in agricultural landscape. Wyd. IMUZ, Falenty ss. 126 str.

Projekt Most občina Razkrižje. http://www.razkrizje.si/zakljucna-aktivnost-v-okviru-projekta-most/

Seghezzo L., 2009: The five dimensions of sustainability. Environmental Politics. Vol. 18., Štev. 4, str. 539 – 556.

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, 2009. https://doi.org/10.1080/09644010903063669

Uradni list, št. 113/2009. URL: http://www.uradni-list.si/1/content?id=95719 (5. 2015).

Strategijo razvoja, dela in življenja v občini Razkrižje 2015 – 2025 (www.razkrizje.si).

Varga, M., 2013: Geografski vidik ekoremediacij porečja Rinže. Zaključna seminarska naloga. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 51 str.

Vodna direktiva. IZVRS. URL: http://www.izvrs.si/podrocja-dela/vodna-direktiva/.

Vovk Korže, A., 2011: Dimenzije trajnosti. Revija za geografijo, letnik 6, štev. 2.

Vovk Korže, A., 2011: Priložnosti občine Središče ob Dravi za trajnostni napredek. V: Marija Hernja Masten (ur.). Središče ob Dravi. Kronika 1910–2010. Središče ob Dravi, Občina Središče ob Dravi, str. 65–88.

Vovk Korže, A., 2015: Naravni čistilni sistemi. Univerza v Mariboru, Mednarodni center za ekoremediacije. Nazarje, GEAart, 94 str.

Vovk Korže, A. s sod. 2015a: Razvojni načrt upravljanja z Gajševskim jezerom in pojezerjem z uporabo ekoremediacij. Projekt Dobra voda za vse. http://www.czr.si/index.php/projekti_reader/dobra-voda-za-vse.html

Vovk Korže, A. 2016: Ekoremediacija vodnih ekosistemov. Mednarodni center za ekoremediacije, UM FF.

Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002).

Published
2020-06-30
How to Cite
Vovk Korže A. (2020). Ecoremediation of aquatic ecosystems (on the river Ščavnica in the municipality of Razkrižje). Journal for Geography, 15(1), 109-124. https://doi.org/10.18690/rg.15.1.3628
Section
Scientific Articles