Soil in Prekmurje in the light of climate change

Abstract

Given the importance of self-sufficiency on the one hand, and caring for natural resources such as soil and water on the other, it is increasingly important to know how soils are adapted to climate change from an ecosystem perspective. This means according to their properties, which significantly affect the ability to retain water, the presence of organic matter, denudation and erosion, and the ability to self-regenerate. Such properties are thickness, texture, organic matter, consistency and skeleton. As there are no quantitative data for all soils, we prepared an evaluation method based on their theoretical descriptions (from previous research) and classified them into unadapted, partially adapted and well adapted to climate change. In Prekmurje,unadapted and partially adapted soils to climate change predominate, which is a warning for land use planning in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ana Vovk Korže, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: ana.vovk@um.si

References

Lenon, B. J., & Cleves, P. G. (2001). Fieldwork techniques and projects in geography. Collins Educational.

Bridges, E.M., Bajtjes, N.H., Nachtergaele F.O., (ur.), 1998: World Reference Base for Soil Resources. Atlas. Acco leuven/Amersfoort.

Elueckiger R., J. Roesch, W. Stwrny, V. Voekt, 1999: Bodenkunde. Landwirtschaftliche Lehrmittzentrale, Zollikofen.

Meško, M., 2020: Analiza sprememb v rabi njivskih površin v Prekmurju med leti 2000 in 2018. Diplomska seminarska naloga, Oddelek za geografijo FF UM, Maribor.

Kikec, T. 2005: Suša v Pomurju. Geografski obzornik, letnik 52, številka 1, str. 19-26.

Pitty, A. F., 2020: Geography and soil properties.

Repe, B., 2015: Izguba rodovitnih prsti Prekmurja zaradi trajnih sprememb rabe tal. Društvo geografov Pomurja.

Rupnik Ženko, V., 2019: Je varovanje prsti res cokla razvoja. https://www.primorske.si/plus/7-val/je-varovanje-prsti-res-cokla-razvoja

Spaargaren, O. C. and Deckers, J. A., 2013: Soil geography and classification Land use, land cover and soil sciences. Vol. VI, Soil Geography and Classification.

Vidic, N.J., Prus, T., Grčman, H., Zupan, M., Lisec, A., Kralj, T. idr., 2015: Tla Slovenije s pedološko karto v merilu 1: 250 000. http://dx.doi.org/10.2788/88750

Vovk Korže, A., 2002: Vpliv značilnosti prsti na razširjenost biokmetijskih zemljišč v Prekmurju. Geografski vestnik 74-1, 2002, 65-71.

Vovk Korže, A., 2003: Novejši trendi v geografskem raziskovanju prsti in rastlinstva v Sloveniji in v tujini. Dela, (20), 91-99. https://doi.org/10.4312/dela.20.91-99

Vovk Korže, A., 2007: Vloga prsti v ekosistemu. Dela, (28), 107-119. https://doi.org/10.4312/dela.28.107-119

Vovk Korže, A., 2015: Ekosistemski pogled na prsti. Mednarodni center za ekoremediacije, Maribor.

Vovk Korže, A. 2016: Metodologija raziskovanja prsti v geografiji. Nazarje: GEAart.

Žiberna I., 2018: Spremembe rabe tal na območjih, ki so strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane v obdobju 2000-2017. Revija za geografijo, 13-1, str. 73-94.

Medmrežje 1: Resolucija Naša hrana, podeželje in vodni viri do 2021. Dostopno: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka (18. 9. 2020)

Medmrežje 2: Žlahtnenje kmetijskih rastlin v luči podnebnih sprememb, pridobljeno 20. 1. 2019 na http://www.kis.si/f/docs/Obvestila/9_Zlahtnjenje_kmetijskih_rastlin_v_luci_podn ebnih_sprememb.pdf).

Medmrežje 3: Das Konzpet der Ökosystemleistungen – ein Gewinn für den Bodenschutz (https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/boden-schuetzen).

Medmrežje 4: Altas okolja (www.atlas.okolja)

Medmrežje 5: Geopedia (www.geopedia)

Medmrežje 6: ARSO - Agencija RS za okolje 2019 (https://www.arso.gov.si/).

Published
2020-06-30
How to Cite
Vovk Korže A. (2020). Soil in Prekmurje in the light of climate change. Journal for Geography, 15(1), 75-90. https://doi.org/10.18690/rg.15.1.3626
Section
Scientific Articles