From a sandbox and map to multi-dimensional virtual cartographic representations: ow we care for the development of spatial cognition of pupils

  • Karmen Kolnik University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.
Keywords: Cartographic literacy, geography, journal Revija v šoli, pupil, teacher, teaching tools

Abstract

The process of learning about space, from concrete examples to the abstract level of conception,is a demanding learning objective that will be successfully realized when we will be able to connect, according to appropriate pupil's age diverse perceptual world with the appropriate choice of learning methods and forms and of course learning tools.In the first part of the paper we used a descriptive method to study and present recent trends in the development of spatial cognition of preschool and primary school children and the factors of cartographic literacy, with special emphasis on teaching aids that support the development of sense of perspective and its cartographic illustration. In the following, the inclusion of cartographic contents and the numerical representation of cartographically supported articles published in the journal Geography in school (Geografija v šoli) between 2010 and 2020, as the central Slovenian journal in the field of geography teaching, were analysed by quantitative and qualitative analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Karmen Kolnik, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: karmen.kolnik@um.si

References

Bailly, A.S. 1993: Spatial Imaginary and Geogeography: A Plea for the Geography of Representation. GeoJournal, Vol.3, No.3, 247-250. Kluwer Academic Publishers.
Blades, M., Sowden, S., Spencer, M. 1995: Young Children's Use of Spatial Relationships In Tasks with Maps and Models. Cartographica, 32 /2, 18-29.
Brvar, R. 2000: Geografija nekoliko drugače: didaktika in metode pouka geografije za slepe in slabovidne čence. Zavod RS za šolstvo. Ljubljana.
Brvar, R. 2002: Izdelava tipnih slik in prikazov. Defektologica slovenica: revija defektologov in socialnih pedagogov Slovenija, 10/2. Ljubljana.
Brvar, R. 2004: Posebnosti pouka geografije za učence z motnjami vida. Geografija v šoli, 13/2. ZRSŠ. Ljubljana. Center za lokalizacijo interneta.
Raziskovalec; http://www.raziskovalec.com/zemljevid/;privzeto 8.9.2018.
Fisher, P.S., Unwin, D.J. 2002: Virtual Reality in Geography. London: Taylor & Francis. Privzeto 1.2.2020.
Gartner, M., Suvajac, M. 2019: Virtualni reliefni peskovnik. Geografija v šoli, 27/1, 24-30, ZRSŠ. Ljubljana.
Goria S., Papadopoulou, M. 2008: Preschoolers Using Maps: An Educational Approach. The International Journal of Learning, 15/8, 173‒186.
Hergan, I. 2013: Razvijanje kartografske pismenosti 10-letnih učencev. Doktorska disertacija.Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Ljubljana.
Hergan, I., Umek, M. 2011: Zgodnje kartografsko opismenjevanje – spontano in načrtno. V M. Cotič, V. Medved Udovič in S. Starc (Ur.). Razvijanje različnih pismenosti, 403‒415. Ljubljana.
Horvat, B. 2012: Več razsežnostni prikazi naravne in kulturne dediščine v projektu DEDI; http://knjiznica.zbdszveza.si/index.php/knjiznica/article/viewFile/153/145 ; privzeto 4.10.2018.
Hojnik, T., Hus, V. 2012: Analiza kartografskega opismenjevanja v slovenskih in angleških osnovnih šolah. Revija za elementarno izobraževanje, 5/1, str. 79-94. Maribor.
Hojnik, T., 2016: Kartografsko opismenjevanje na primarni stopnji izobraževanja. Magistrsko delo. Univerza v Mariboru. Pedagoška fakulteta. Maribor.
Klonari, A. 2012: Primary school pupils' ability to use aerial photographs and mas in subject of Geography. European Journal of Geography, 3/2,42‒53.
Kolnik, K. 2003: Oblikovanje prostorskih predstav pri otrocih: primer izdelave reliefnega zemljevida in panoramske risbe. V: J. Bezenšek (Ur.), Predšolski otrok danes. Zbornik prispevkov strokovnega srečanja, 30 -37. Slovenske Konjice.
Kolnik, K. 2004: Oblikovanje prostorskih predstav pri pouku geografije. V: V. Drozg (Ur.), Teorija in praksa regionalizacije Slovenije, 9/15, 9-15. Univerza v Mariboru. Pedagoška fakulteta. Maribor.
Konečnik, K., Ilc Klun, M., Resnik Planinc, T., Kolnik, K. 2018: Kakšen učni načrt si želijo slovenski osnovnošolski učitelji geografije? Dela, 50, 45-80. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Ljubljana.
Küsel, P. 2018: Kako izdelati tipna učila za slepe in slabovidne pri pouku geografije. Geografija v šoli, 26/2, 39 -44. ZRSŠ. Ljubljana.
Lipovšek, I. 2018: Geografija – ta zanimiva in uporabna veda. Intervju z mag. Slavkom Brinovcem. Geografija v šoli, 26/1, 55-58. ZRSŠ. Ljubljana.
Merc, M. 2017: Aplikacija STAGE – interaktivna pot do znanja o geografiji. Geografija šoli, 25/2, 3-13. ZRSŠ. Ljubljana.
Medmrežje 1: Interaktivnih peskovnikov s kartografsko projekcijo; https://www.youtube.com/watch?v=NbehSfNtAr0 ; privzeto 12.12.2018
Medmrežje 2: Zemljevid Slovenije. Centra za lokalizacijo interneta Sloveniji; http://www.raziskovalec.com/zemljevid/; privzeto 12.1.2019
Medmrežje 3 : Prostorski portal Občine Celje; https://prostor.celje.si/; privzeto 12.1.2019
Published
2020-06-30
How to Cite
Kolnik K. (2020). From a sandbox and map to multi-dimensional virtual cartographic representations: ow we care for the development of spatial cognition of pupils. Journal for Geography, 15(1), 25-42. https://doi.org/10.18690/rg.15.1.3622
Section
Scientific Articles