On the 90th anniversary of the birth of Ludvik Olas

  • Tomaž Koltai University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.
Keywords: biography, geography, Ludvik Olas, Department of Geography, Prekmurje

Abstract

In the current year we note the 90th anniversary of the birth of geographer and profesor Ludvik Olas. In the article is presented his professional career, bibliography and significance of his life work in the development of geography of Slovenia, geography of northeastern Slovenia as well as his importance in the development od Department of Geography in Maribor. His profesional career and bibliography are presented with the analysis of different biographies and his bibliography. The significance of his work was determined with the combination of both.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomaž Koltai, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: tomaz.koltai1@guest.um.si

References

Belec, B. 1994: Ludvik Olas. Enciklopedija Slovenije, zvezek 8, 124.

Belec, B. 2003: Ludvik Olas (1929 – 2002). Večer, leto 59, št.7, 11.

Kert, B. 2003: In memoriam Ludvik Olas (1930–2002). Časopis za zgodovino in narodopisje, 3–4, 255–256.

Kert, B. 2000: Ludvik Olas – sedemdesetletnik. Geografski vestnik letnik 72, št. 2. 87-89.

Klemenčič, V. 1990: Ludvik Olas – šestdesetletnik. Geografski vestnik letnik 62, 179.

Kolnik, K. 2003: Doprinos prof. Ludvika Olasa k razvoju slovenske šolske geografije. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. Letnik 49, št. 1, 29-30.

Kolnik, K. 2003: Doprinos prof. Ludvika Olasa k razvoju slovenske šolske geografije. Geografski obzornik : časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje. Letnik 49, št. 1, 29-30.

Olas, L. 1978: Nekateri populacijski problemi Prekmurja kort obmejne regije. II Slovensko-slovaški geografski simpozij. Geographica Slovenica, 7.

Olas, L. 1982: Metodologija in problemi načrtovanja šolske mreže v Prekmurju. 20 let socialne geografije v Sloveniji. Geographica Slovenica, 13.

Olas, L. 1985: Narodnostno mešano območje v Prekmurju. Geographica Slovenica, 16, 15-43).

Olas, L. 1986: Modernizacija pouka geografije. Metodični zbornik Pedagoške fakultete Maribor, 301-308.

Olas, L. Pirisi J. 1986a: Delovni zvezek za spoznavanja okolja: za 1. razred osnovnih šol.

Olas, L. Pirisi J. 1986b: Delovni zvezek za spoznavanja okolja: za 2. razred osnovnih šol.

Olas, L. 1987: Aktivizacija učencev s pomočjo različnih učnih oblik pri pouku geografije v osnovni šoli. Jeruzalem – Kairo: spomini 1942-1945, 541-543.

Olas, L, Kert, B. 1990: Vpliv dislociranih obratov na prostorski razvoj nekaterih delov Slovenskih goric in Prekmurja. Znanstvena revija. Družboslovje in filozofija, 2, 223-241.

Olas, L. 1991: Demografske razmere v Porabju. Geografija v šoli, 1, 29-31.

Olas, L. Kert, B. 1993: Vpliv državnih meja na družbenogegorafski razvoj Prekmurja. Dela, 10, 135-142.

Olas, L., Marič, 1995: Zemljepis za 7. razred osnovne šole. Ljubljana. Mladinska knjiga.

Olas, L. 2000: Ledava potok ali reka. Pén, Vestnikov mesečnik. Št. 58. 7.

Pak, M. 2003: Ludviku Olasu v spomin. Geografski vestnik letnik 75-1, 2003, 129- 130.

Papotnik, A. in sod. 1989: Ekologija in učinki človekove dejavnosti v prostoru '88. 2. Študentski raziskovalni tabor pedagoške fakultete v Mariboru. Gibanje znanost mladini ZOTKS. Ljubljana.

Cobiss: Ludvik Olas, Osebna bibliografija za obdobje 1955-2002: https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200820_202222_a1530211.html, povzeto 18.8.2020

Vugrinec, J. 2019: Ludvik Olas (1930 – 2002). Lipnica. Glasilo Občine Moravske Toplice. Letnik 25, številka 164. 35.

Medmrežje 1: http://www.ff.um.si/static/predstavitev/content/03_filozofska/05_oddelki/04_geografija.html, povzeto 18.8.2020

Medmrežje 2: http://www.pomurci.si/osebe/olas-ludvik/632/, povzeto 18.8.2020

Published
2020-06-30
How to Cite
Koltai T. (2020). On the 90th anniversary of the birth of Ludvik Olas. Journal for Geography, 15(1), 11-24. https://doi.org/10.18690/rg.15.1.3621
Section
Scientific Articles