Changes of Built-Up and Related Areas in Slovenia

Keywords: Built-up and related areas, land use, construction of cultivated areas, Slovenia, built-up areas

Abstract

This research analyses changes of built-up and related areas in Slovenia in the period 2000-2023. Results are prepared on the level of statistical regions and municipalities. Special emphasis is orientated towards original categories of land use, on which built-up and related areas are located today. Finally, we discuss the expansion of built-up and related areas into arable areas, especially those that are extremely important for agriculture and food production.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Igor Žiberna, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: igor.ziberna@um.si.

Danijel Ivajnšič, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: dani.ivajnsic@um.si.

Eva Konečnik Kotnik, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: eva.konecnik@um.si.

References

Alvarez Alvarez, M., Boccardo, S., Bosco, C., Choumelova, D., Conte, A., Ghio, D., Goujon, A., Kalantaryan, S., Loeschner, J., McMahon, S., Natale, F., Schumacher, G., Scipioni, M., Sermi, F., Tarchi, D., Tintori, G. in Kompil, M. (2021). Atlas of demography. Publications Office of the European Union.

Cai, G., Zhang, J., Du, M., Li, C., Peng, S. in Wu, C. (2020). Identification of urban land use efficiency by indicator SDG 11.3.1. PloS one, 15(12)

Cuff, D. J. in Goudie, A. S. (2009). The Oxford companion to global change. Oxford University Press.

GURS. (2023). Javni geodetski podatki. Državni topografski podatki. Daljinsko zaznavanje. Pridobljeno 20. 11. 2023 s https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/data

MKGP. (2022). Smernice s področja varstva kmetijskih zemljišč za pripravo državnih prostorskih načrtov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

MKGP. (2023a). Grafični podatki RABA za celo Slovenijo. Pridobljeno 20. 10. 2023 s https://rkg.gov.si/vstop/

MKGP. (2023b). Območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS. Pridobljeno 20. 10. 2023 s https://rkg.gov.si/vstop/

MOP. (2016). Urbana agenda EU. Ljubljana.

Pintar, M., Glavan, M., Grčman, H. in Zupan, M. (2015). Strokovna podlaga za pripravo uredbe, ki bo določala območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Marcello Schiavina, M. Melchiorri, C. Corbane, S. Freire & F. Batista e Silva (2022) Built-up areas are expanding faster than population growth: regional patterns and trajectories in Europe, Journal of Land Use Science, 17(1), 591-608. 10.1080/1747423X.2022.2055184

SURS. (2023). Podatkovna baza SiStat [SiStat database]. Pridobljeno 20. 11. 2023 s https://pxweb.stat.si/SiStat/sl

Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo. (2016). Uradni list [Official Gazette] 71, November 15.

Vrišer, I. (1995). Agrarna geografija. Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Vrišer, I. (1998). Gospodarska geografija. V Geografija Slovenije. Slovenska Matica.

Žiberna, I. (2018). Spremembe rabe tal na območjih, ki so strateškega pomena za kmetijstvo in pridelavo hrane v obdobju 2000-2017. Journal for Geography/Revija za geografijo, 13(1).

Published
2023-12-31
How to Cite
Žiberna I., Ivajnšič D., & Konečnik Kotnik E. (2023). Changes of Built-Up and Related Areas in Slovenia. Journal for Geography, 18(2), 81-104. https://doi.org/10.18690/rg.18.2.3424