Prospects for Blue-Green Infrastructure in Maribor

Keywords: Water, plants, rain water, ecoremediation, blue-green infrastructure

Abstract

Cities are facing the consequences of climate change, including higher summer temperatures and increased frequency of intense precipitation, leading to flooding issues due to impermeable surfaces. The lack of green spaces causes extreme temperatures and a decrease in biodiversity, which is modest in urban areas. Consequently, recent years have seen the introduction of approaches based on mimicking natural processes, referred to as blue-green infrastructure. These are designed areas that enable water retention and purification, contribute to increased biodiversity, and positively impact quality of life. This article presents the possibilities for implementing blue-green infrastructure in Maribor, based previously executed projects.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ana Vovk, University of Maribor, Faculty of Arts, Department of Geography; Maribor, Slovenia.

E-mail: ana.vovk@um.si.

References

Atanasova, N. in Radinja, M. (2020). Uporaba modro-zelene infrastrukture za preudarno ravnanje z vodo v mestih. V Hladna mesta za vroč planet: Pomen prilagajanja podnebnim spremembam v urbanih območjih (str. 12-13). Pridobljeno z http://www.dkas.si/files/1DKAS_zbornik2020.pdf

Dremelj, M. in Goličnik Marušić, B. (2021). Kaj so nature-based solutions (NBS) in kako jih prevajamo. Urbani izziv, 12, 102–108.

Ghofrani, Z., Sposito, V., in Faggian, R. (2017). A comprehensive review of blue-green infrastructure concepts. International Journal of Environment and Sustainability, 6(1). https://doi.org/10.24102/ijes.v6i1.728

Hamel, P., in Tan, L. (2022). Blue–green infrastructure for flood and water quality management in Southeast Asia: evidence and knowledge gaps. Environmental Management, 69(4), 699-718. • • https://doi.org/10.1007/s00267-021-01467-w

Kimic, K., in Ostrysz, K. (2021). Assessment of Blue and Green Infrastructure Solutions in Shaping Urban Public Spaces – Spatial and Functional, Environmental, and Social Aspects. Sustainability, 13(19). https://doi.org/10.3390/su131911041

Klemen, K., Fatur, M., in Bevc Šekoranja, B. (2021). Problematika načrtovanja sonaravnih ukrepov za celovito upravljanje padavinskih voda na urbanih območjih. Gradbeni vestnik, 69, 73-81.

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. Island Press. Pridobljeno z https://islandpress.org/books/ecosystems-and-human-well-being-synthesis?prod_id=1119

Prostorož. (2020). Zelena streha, Kranj. Pridobljeno z https://www.prostoroz.org/projekti/zelena-streha

Radinja, M. in Atanasova, N. (2020). Krožno upravljanje z vodo v urbanem okolju. Slovenski vodar, 30. 6-10.

Radinja, M., Atanasova, N., in Zavodnik Lamovšek, A. (2021). Vodarski pogled na uvajanje modro-zelene infrastrukture v mestih. Urbani izziv, 32(1), 28–39. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2021-32-01-003

Ramšak, V. in Oberžan, T. (2017). Problematika odvodnje padavinskih voda z urbaniziranih površin. V: Beton in ekstremne podnebne razmere. Pridobljeno z https://www.zabeton.si/datot/zbronik_beton_in_traj.pdf

Vovk Korže, A. (2015a). Ekoremediacija kopenskih ekosistemov. Nazarje: GEAart.

Vovk Korže, A. (2008). Razumevanje pojma »ekosistemski pristop«. Journal for Geography/Revija za geografijo, 3(2), 39-48.

Vovk, A. (2015c). Naravni čistilni sistemi. Nazarje: GEAart.

Vovk, A. (2020). Voda in podnebna kriza. V Zbornik inovaativnih idej za celostno upravljanje z vodami v mestni občini Maribor. Pridobljeno z https://okolje.maribor.si/data/user_upload/okolje/NVO/E_zbornik_voda_in_podnebne_spremembe_041120.pdf

Vovk, A. (2021). Inovativni predlogi za ponovno rabo vode v mestni občini Maribor. Pridobljeno z https://okolje.maribor.si/data/_temp_/Brosura_Raba_vode_v_MOM_-_final-popravek.pdf

Vovk, A. (2022). Problemi z odtokom meteornih voda. Geografija v šoli, 30(2), 31-37. https://doi.org/10.59132/geo/2022/2/31-37

Vrhovšek, D. in Vovk Korže, A. (2008). Ekoremediacije. Nazarje: Geaart.

Zapisnik Ministrstva za okolje in prostor (2006). Umeščanje ekoremediacij v prostor. Podpisnik sklepa Janez Podobnik, minister za okolje.

Klemen, K., Pergar, P., Futar, M., Bevc Šekoranja, B., & Konda, K. (2020). Problematika načrtovanja sonaravnih ukrepov za celovito upravljanje padavinskih voda na urbanih območjih. Gradbeni vestnik, 69, 61-92.

Published
2023-12-31
How to Cite
Vovk A. (2023). Prospects for Blue-Green Infrastructure in Maribor. Journal for Geography, 18(2), 65-80. https://doi.org/10.18690/rg.18.2.3362