A contribution to economic geography of Slovenia

  • Vladimir Drozg Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Keywords: regional geography, economic geography, economic structure, Slovenia

Abstract

The contribution shows the chosen spatial characteristics of the economic structure of Slovenia in a narrative way, namely: phases of economic development, spatial pattern that occurred in individual phases, decrease of importance of agriculture, gradual deindustrialization, tertiarization, transition of economy after the year 1990, towns as economic centers and regional disparities in economic development of statistical regions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vladimir Drozg, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenia. Email: vlado.drozg@uni-mb.si.

References

Čeh,S. 2007: Več kot četrtina slovenskih naložb je na Hrvaškem. Delo FT, št. 67.

Drozg,V. 2007: Regionalne razlike v Sloveniji. V: Urejanje prostora – študijsko gradivo (tipkopis v knjižnici Filozofske fakultete). Maribor.

Gams,I., Vrišer, I. 1998: Geografija Slovenije. Ljubljana.

Grgič,M. 2007: Nova podjetja se izvalijo v inkubatorjih. Delo FT. št. 72.

Kosi,D. 2004: Sonaravno kmetijstvo v Sloveniji. Geografski vestnik 76-2.

Lorber,L. 2006: The Influence of EU Enlargement process on Structural Changes of

Slovenia's Economy. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Heft 238. Bayreuth.

Pelc,S. 2004: Občina Lukovica in njeni prebivalci na prelomu tisočletij. V: Zbornik občine Lukovica 2004. Uredil Stanko Pelc. Ljubljana.

Perovšek,A. 2007: Podatki o realiziranih tržnih cenah in najemninah nepremičnin.

Geodetska uprava RS (gradivo na spletni strani www.gu.gov.si).

Popit Bertoncelj,V. 2007: Največje poslovne skupine. Delo FT, št. 70.

Prodajne zmogljivosti v trgovini na drobno. 1999. Rezultati raziskovanj št. 733. Statistični urad RS. Ljubljana.

Slovenija 15 let po osamosvojitvi 2006. Statistični urad RS. Ljubljana.

Slovenske regije v številkah 2007. Statistični urad RS. Ljubljana.

Statistical Portrait of Slovenia in the EU 2007. Statistični urad RS. Ljubljana.

Statistični letopis 2000, 2002, 2004, 2005, 2006. Statistični urad RS. Ljubljana.

Šorn,J. 1984: Začetki industrije na Slovenskem. Maribor.

Letni pregled trgovine, 1990: Rezultati raziskovanj št. 570. Statistični urad RS, Ljubljana.

Vrišer,I. 1977: Industrializacija Slovenije. Ljubljana.

Vrišer,I., Rebernik, D., 1993: Družbenogospodarska in dejavnostna usmeritev slovenskih mest. V: Geografski zbornik XXXIII, Ljubljana.

Vrišer,I., 1995: Družbeni proizvod slovenskih mest. V: Dela 12, Ljubljana.

Vrišer,I. 1998: Regionalni razvoj slovenskih pokrajin. V: Novak, J. (ur.), Jančič, M. (ur.). Regionalno prostorsko planiranje – praksa in izzivi. Ljubljana.

Internet 1: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/StatisticniPodatki/Kazalci/GibanjeRegBP.htm (1.3.2008)

Internet 2: www.eko-kmetije.info (19.12.2007)

Internet 3: www.svlr.gov.si/ (19.12.2007)

Published
2007-06-30
How to Cite
Drozg V. (2007). A contribution to economic geography of Slovenia. Journal for Geography, 2(1), 67-88. https://doi.org/10.18690/rg.2.1.2903
Section
Scientific Articles