Current suburbanisation trends in the Czech Republic and spatial transformation of retail

Keywords: suburbanisation, retail, Czech Republic, Olomouc

Abstract

The main topic of the article is commercial suburbanisation in the Czech Republic on the example of changes in retail. In the first part it is described the mechanism of suburbanisation, its causes, forms and social, economic and ecological consequences. In the next part we deal with the transition of retail, its spatial dimension with special regard to suburbanisation process. Spatial changes in retail on the example of Olomouc and their causes and consequences are described.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Pavel Ptáček, Palacký University Olomouc, Faculty of Science

Olomouc, Czechia. Email: pavel.ptacek@upol.cz.

Zdeněk Szczyrba, Palacký University Olomouc, Faculty of Science

Olomouc, Czechia. Email: zdenek.szczyrba@upol.cz.

References

Brychtová, Š., Fňukal, M. 2003: Geografie obyvatelstva. Geografie sídel (Socioekonomická geografie), 1. díl. Univerzita Pardubice, Pardubice.

Downs, A. 2005: Smart growth. Why we discuss it more than we do it. APA Journal, 4, p. 367-380.

Drozg, V. 2006: Regional town Maribor. Revija za geografijo, Maribor, 1/1, p. 9-39. https://doi.org/10.18690/rg.1.1.2873

Gremlica, T. 2002: Neuspořádaný, neregulovaný a z dlouhodobého hlediska neudržitelný růst městských aglomerací. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, s. 21-38.

Gremlica, T.(ed.) 2004: Krize měst z neregulovaného růstu. Ústav pro ekopolitiku, Praha.

Hampl, M. 1999: Long-term Trends of Settlement Development. In: Hampl, M. a kol.: Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Praha, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, s. 27-43.

Jackson, J. et al. 2004: Brownfields snasno a rychle. Institute for sustainable development of settlement, Praha, 40p.

Maier, K. 2002: Právní nástroje a reálné možnosti ovlivnit suburbanizaci. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, s. 183-191.

Maier, K. 2004: Politiky a nástroje omezující suburbanizaci ve formě ”urban sprawl” a podporující udržitelnější formy urbanizace v metropolitních oblastech. In: Gremlica, T., Zelenková, V. (eds.): Krize měst z neregulovaného růstu. Ústav pro ekopolitiku, Praha (v tisku), 15 rkps.

Matlovič, R. 2001: Transformačné procesy a ich efekty v intraurbánnych štruktúrach postkomunistických miest. Geografické štúdie, 8, UMB Banská Bystrica.

Matlovič, R., Ira, V., Sýkora, L., Szczyrba, Z. 2001: Procesy transformacyjne struktury przestrzennej miast postkomunistycznych (na przykładzie Pragi, Bratysławy, Olomuńca oraz Preszowa) (Transformation processes of the spatial structure of the postcommunist cities (case study of Prague, Bratislava, Olomouc nad Prešov)). In: Jażdżewska, I.: Miasto postkomunistyczne - przemiany przestrzeni miejskiej. UL Lodz, s. 9-21.

Mulíček, O. 2002: Suburbanizace v Brně a okolí. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, s. 171-181.

Ouředníček, M. 2002: Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, s. 39-54.

Ouředníček, M. 2006: New suburban development in the Post-socialist city: the case of Prague. In: Eckardt, F. ed.: The Paths of Urban Transformation. Weimar.

Ptáček, P. 1998: Suburbanizace – měnící se tvář zázemí velkoměst. Geografické rozhledy, 7 (5), s. 134-137.

Ptáček, P. 2002: Suburbanizace v USA a Německu: zdroj inspirace i poučení. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, s. 55-79.

Ptáček, P. 2004: Changes in socio-spatial structure in Olomouc, Czech Republic during the transformation period after 1989. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 39, Olomouc, s. 51-60.

Ptáček, P., Létal, A., Sweeney, S. 2003: An Evaluation of physical and functional changes to the internal spatial structure of the historical centre of Olomouc, Czech Republic, 1980-2000. Moravian Geographical Reports, vol. 11, no. 2, p. 2-10.

Pucher, J. 1998: Prague threatened by auto-mania. Sustainable Transport, No. 8, Winter 1998.

Pucher, J. 1999: The transformation of urban transport in the Czech Republic, 1988-1998. Transport Policy (6), s. 225-236.

Pucher, J. 2002: Suburbanizace příměstských oblastí a doprava: mezinárodní srovnání. In: Sýkora, L. (ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, s. 101-121.

Ryšavý, Z., Link, J., Velíšková, L. 1994: Proces suburbanizace v souvislostech procesu přeměny osídlení v letech 1869-1991: Česko – Pražská aglomerace. In: Územní plánování a urbanismus, 21 (3-4), s. 189-198.

Sýkora, L.(ed.) 2002: Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Praha, Ústav pro ekopolitiku, 191 s.

Sýkora, L. 2003: Suburbanizace a její společenské důsledky. In: Sociologický časopis 39 (2), s. 217-234.

Sýkora, L., Ouředníček, M. 2006: Sprawling post-communist metropolis: commercial and residential suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In: Dijst, M., Razin, E., Vazquez, C. (eds.): Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas: Market Forces versus Planning Regulations.

Szczyrba, Z. 2000: Large commercial centers in the Czech republic - new dimension of the regional structure. In: Ilnicki, D. (ed): Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych 5, Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw, s. 411-418.

Szczyrba, Z. 2004: Globalized retail structures in the city of Olomouc (selected issues of branch, regional and social organization). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica 38, Olomouc, s. 85-91.

Szczyrba, Z. 2005a: Maloobchod v ČR po roce 1989 – vývoj a trendy se zaměřením na geografickou organizaci. Univerzita Palackého, Olomouc, 126 s.

Szczyrba, Z. 2005b: Changes of Shopping Behaviour of the Czech Population in the Period of Economic Transformation. In: Michalski, T. (ed.): Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe. Bernardinum, Gdynia, pp. 188-196.

Van Den Berg, L., Drewett, R., Klaassen, L.H., Rossi, A. 1982: Urban Europe: A Study of Growth and Decline. Vol. 1, Oxford, Pergamon Press.

www.smartgrowth.org

www.smartergrowth.net

http://www.tkdevelopment.cz/index.php?file=projekty.php&secpage=hanaolomouc&lang=cz

Published
2007-06-30
How to Cite
Ptáček P., & Szczyrba Z. (2007). Current suburbanisation trends in the Czech Republic and spatial transformation of retail. Journal for Geography, 2(1), 55-65. https://doi.org/10.18690/rg.2.1.2902
Section
Scientific Articles