Freewill associations of municipalities as a presumption for self-dependence of rural areas. Experience from Czech Republic: Present situation and perspective

Keywords: regional development, regional managing, microregions, rural areas

Abstract

The paper deals with an analysis of a current state and perspectives of voluntary associations of municipalities and towns, so-called microregions in the Czech Republic. It analyses problem fields and identifies factors which influence effective function of the microregions. In the conclusion of the article we mention some recommendations, which should lead to more effective activities of microregional cooperation, as a significant assumption of mainly rural areas development. The paper is the output of the solution of the Ministry for Local Development´s project ‘Regional management like a way to sustainable development of rural areas‘.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jiři Ježek, Westböhmische Universität Pilsen

Plzeň, Czechia. Email: jiri.jezek@fek.zcu.cz.

References

Benz, A. ed., 2004: Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. Opladen. Blažek, B. 2004: Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Brno.

Bovaird, T., Löffler, E., Parrado-Díez, S. 2002: Developing Local Governance Networks in Europe. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.

Cumbers, A., MacKinnon, D., McMaster R. 2003: Institutions, Power and Space. In: European Urban and Regional Studies, Jg. 10, Heft 4, S. 325-342.

Dahl, R., Tufte E.R. 1973: Size and Demokracy. Stanbdford University Press, Standford.

Hrdý, M. 2006: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. ASPI, Praha, 203 S.

Ježek, J. 1995: Regionální seberealizace jako strategie regionálního rozvoje. In: Sborník vědeckých prací Fakulty ekonomické, Cheb, S. 114-125.

Ježek, J. 2002: Regionální management jako nové paradigma regionálního rozvoje. In: National and Regional Economics IV. International Conference Proceedings 5th – 7th September 2002 Herlany. Technical University of Košice and Slovak section of European Regional Science Association, S. 242-249.

Kadlecek, J. 1997: Copperation among local governments. National Civic Review 86, S. 175-179.

Keim, K. D., Kühn, M. ed., 2002: Regionale Entwicklungskonzepte. Strategien und Steuerungswirkungen. ARL - Arbeitsmaterial, Bd. 287. Hannover.

Kooiman, J. 2002: Governing as Governance. London.

Malinovský, J. 2004: Vymezení marketingu území. In: Zavádění marketingu do správy a řízení rozvoje měst v Moravskoslezském kraji. VŠB-TU Ostrava, Ostrava.

Návrh věcného záměru novely zákona o obcích (nová forma meziobecní spolupráce). Ministerstvoi vnitra ČR, Praha, 2005.

Pauličková, R. 2005: Partnerství veřejného a skromného sektora v podmienkách miest a obcí Slovenskej republiky. In: Sborník z mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Masarykova univerzita, Brno 2005, S. 153-156.

Pauličková, R. 2005: Markting v regiónoch a miestách Slovenskej republiky. In: Pauličková, R.: Regionálny a mestský marketing. Eurounion, Bratislava, 132 S.

Pauličková, R. 2005: Teoretické otázky regionálního a mestského marketingu. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Pavlák, M. 2005: Nauka o veřejné správě. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 128 S.

Rumpel, P. 2001: Regionální marketing jako koncept uzemního rozvoje. In: Sborník Region – služby – cestovní ruch. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, s. 210-221.

Rumpel, P. 2002: Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Spisy prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity č. 145, Ostrava.

Rumpel, P. 2004: Vybrané aspekty rozvojových konceptů území s důrazem na teritoriální marketing. In: Ježek, J. ed.: Západočeské příspěvky k regionálnímu výzkumu. Heft 1. Management a marketing obcí, měst a regionů, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Savitch, H. V., Vogel, R.K. 2000: Paths to New Regionalism. In: State and Local Government Review, Jg. 32, Heft 3, S. 158-168.

Sucháček, J. 2005: Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách. Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ekonomická fakulta, Ostrava.

Tvrdoň, J. 2004: Stratégia regionálnej politiky Slovenska po vstupe do EÚ. In: VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Masarykova univerzita v Brně, Brno.

Wokoun, R. 2003: Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Oeconomia, Vysoká škola ekonomická, Praha. 326 S.

Published
2006-12-31
How to Cite
Ježek J. (2006). Freewill associations of municipalities as a presumption for self-dependence of rural areas. Experience from Czech Republic: Present situation and perspective. Journal for Geography, 1(2), 133-143. https://doi.org/10.18690/rg.1.2.2896
Section
Scientific Articles