Functional changes in Tezno, the industrial zone in Maribor

Keywords: industrialization, industrial zone, restructuring economies, TAM, Maribor, business and production zone, Tezno

Abstract

The article discusses the impact of the initial establishment of TAM (Tovarna avtomobilov in motorjev Maribor) on forming of the industrial zone Tezno, Maribor. Both industrialization and planning economy played a key role in forming of a classic industrial zone, which represented an area of manufacturing activities. In the 1970s and 1980s, Maribor economy made more than a half of total income in secondary sector. Under the influence of socioeconomic changes, restructuring economies and its adaptation to the requirements of the common European market in 1990s influenced on functionaly changes of the industrial zone and on forming of the new business and production zone. The city acceded to the revitalisation of the industrial zone into a perspective Business and production zone Tezno.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lučka Lorber, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenia. Email: lucka.lorber@uni-mb.si.

References

Brglez B., 2006: Strukturne spremembe v gospodarstvu na območju nekdanje Tovarne avtomobilov in motorjev Maribor, Diplomska seminarska naloga, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor.

Lorber L., 1993: Vpliv industrije na razvoj Maribora, Magistrska naloga, PMF, Zagreb.

Lorber L., 1999a: Gospodarska tranzicija Slovenije v procesu globalizacije. V Geografski zbornik (str. 133-166). Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Lorber L.,1999b: Procesi prestrukturiranja mariborske industrije in njihov vpliv na transformacijo prostora, doktorska naloga, Sveučilište u Zagrebu, PMF, Zagreb.

Lorber L., 2000: Trendi v razvoju svetovnega gospodarstva v postindustrijskem obdobju. V Geografski obzornik (str. 12-15). Ljubljana: Zveza geografskih društev Slovenije.

Lorber L., 2006: Strukturne spremembe mariborskega gospodarstva po l. 1991, Revija za geografijo, 1-1, 2006, Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Maribor. https://doi.org/10.18690/rg.1.1.2875

Poslovno-proizvodna cona Tezno (11.11. 2005). Finance, str. 35. Pridobljeno 13.2.2006 na https://www.finance-on.net/file.php?id=11192

Urbanistični načrt mesta Maribor, ZUM, 1977, Maribor.

Urbanistična zasnova mesta Maribor. Zavod za prostorsko načrtovanje mestne občine Maribor, 2004

http://www.arr.si/materiali.asp?lang=sl&str=120

http://www.burger.si/Maribor/Maribor.html

http://www.gzs.si/register/iskanje.asp

http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp

http://www.tvm.si/podjetje/zaposleni.htm

http://www.zrc-sazu.si/moa/images/Relief4bt.gif

http://www.ajpes.si

http://www.ess.gov.si

http://www.sigov.si/zmar

http://www.stat.si

http://www.maribor.si

Published
2006-12-31
How to Cite
Lorber L. (2006). Functional changes in Tezno, the industrial zone in Maribor. Journal for Geography, 1(2), 95-108. https://doi.org/10.18690/rg.1.2.2893
Section
Scientific Articles