Development of the Population and Settlement Structures in the Pilsen Region and Marginal Areas

  • Alena Matušková Westböhmische Universität, Lehrstuhl der Geographie
Keywords: population, settlement structures, Pilsen district, metropolitan areas, peripheral areas

Abstract

This article discusses the development of inhabitants and the settlement structure in the Pilsen district of the Czech Republic. It focuses on both the current situation in Pilsen and its metropolitan area as well as on developments in small towns and peripheral areas. The article highlights the main features and disparities in development. It points out negative development trends in peripheral areas, which should be addressed by national and regional institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Alena Matušková, Westböhmische Universität, Lehrstuhl der Geographie

Plzeň, Czechia. E-pošta: matuskov@KGE.zcu.cz.

References

Administrativní mapa správních obvodů. [on line] ČSÚ. [cit.10.2.2005]. http://www.czso.cz/xp/redakce.nsf/i/B4DCEBD4904C3193C1256F1800277F1B/$File/admin1.jpg.

ARC ČR500. Verze 1.3. CD ROM. Praha: ARCDATA 2001.

Baštová, M., Krejčí, T., Tonev, P., Toušek, V. 2005: Změny v dojížďce za prací do českých velkoměst v letech 1991 - 2001. In: Zmeny v štruktúre krajiny ako reflexia súčasných spoločenských zmien v strednej a východnej Európe - zborník z III. medzinárodného geografického kolokvia. první. Košice: Vydavatelstvo Univerzity P. J. Šafárika.

Český statistický úřad, Krajská správa Plzeň, 2006.

Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001 (k 1.3.2001). [on line] ČSÚ. [cit. 30.11.2002]. http://www.czso.cz/cz/sldb/index.htm.

Kozel, M. Program rozvoje Plzeňského kraje. [on line] Portál Plzeňského kraje. [cit.10.10.2006]. http://www.krplzensky.cz/article.asp?itm=4415.

Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970. Praha: FSÚ 1978.

Sobotová, J. 2006: Urbanizační procesy v Plzeňské aglomeraci. Plzeň, ZČU. Bachelorarbeit.

Vaněk, E. 2006: Die Stadtbezirke der Stadt Pilsen. [on line] Magistrat der Stadt Pilsen. [cit. 30.10.2006]. http://info.plzen-city.cz/article.asp?sec=574.

Published
2006-12-31
How to Cite
Matušková A. (2006). Development of the Population and Settlement Structures in the Pilsen Region and Marginal Areas. Journal for Geography, 1(2), 71-83. https://doi.org/10.18690/rg.1.2.2891
Section
Scientific Articles