Problem ne-identitete kot problem okoljske etike?

  • Martin Justin Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: problem ne-identitete, okoljska etika, medgeneracijska pravičnost, podnebne spremembe

Povzetek

V okoljski etiki se kot teoretična prepreka ukrepom za preprečevanje podnebnih sprememb pogosto omenja tako imenovani problem ne-identitete (PNI). Ta temelji na konfliktu med intuicijo, da imajo nekatera naša dejanja, ki vplivajo na prihodnjike, moralno vrednost, in ugotovitvijo, da zaradi njihove narave vplivanja na identiteto težko pokažemo na ljudi, ki jim škodujejo. V članku poskušam pokazati, da PNI ne predstavlja takšnih težav. PNI najprej natančno predstavim. Nato analiziram dva pristopa, ki pokažeta, da ne moremo samoumevno sprejeti premise, da dejanja, kot je sprejetje ene energetske politike namesto druge, vplivajo na identiteto prihodnjikov. Prvi predstavljen pristop pod vprašaj postavi pojmovanje identitete, ki ga ta premisa predpostavlja, drugi pa pojmovanje vplivanja na identiteto. Izpostavim tudi nekaj možnih kritik obeh pristopov in odgovorim na njih. V zaključku razmišljam še o praktičnih implikacijah PNI za okoljevarstvene ukrepe in sklenem, da so odločitve, ki zadevajo prihodnjike, iz praktičnega vidika analogne odločitvam, ki zadevajo sodobnike.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Martin Justin, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-naslov: martin1123581321@gmail.com

Objavljeno
2024-03-05
Rubrike
Članki