Status umetne inteligence v svetu umetnosti

  • Kristijan Matjašič Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: umetna inteligenca (UI), umetnost, institucionalna teorija, funkcionalna teorija, informacijska teorija

Povzetek

Danes smo priča zelo naglemu razvoju umetne inteligence (UI) na praktično vseh področjih. Javnosti najbolj znan oz. opazen razvoj na področju UI je razvoj ChatGPT-ja podjetja OpenAI. ChatGPT je orodje, ki s pomočjo UI odgovarja na vprašanja, pomaga pri pisanju besedil, esejev, tudi programerske kode. Se pa je v zadnjih letih javnosti približala še ena oblika kreativne UI, ki pa se ne ukvarja z jezikom, temveč se umetniško udejstvuje na področju vizualne in druge umetnosti. Verjetno najbolj znan program UI za ustvarjanje oz. generiranje grafične umetnosti je DALL-E, ki je tako kot ChatGPT v lasti podjetja OpenAI. V tem članku bomo pisali o »problematiki« vpeljevanja UI v umetniški svet in kaj umetnost UI v kontrastu z »normalno« človeško umetnostjo predstavlja družbi. Predvsem nas bodo zanimala vprašanja kot so, kaj je umetnost UI, ali umetnost UI sploh lahko upoštevamo kot umetnost, ali je UI lahko sama po sebi umetnik ali je samo orodje, kako in zakaj umetnost UI vpliva na umetnost samo ipd.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Kristijan Matjašič, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-naslov: kristijan.matjasic@student.um.si.

Objavljeno
2024-03-05
Rubrike
Članki