Barvna osvetlitev

  • Matjaž Potrč Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Ključne besede: barvna osvetlitev, spoznavna ledena gora, ne-zavedno in nezavedno, zgradba tvorbe prepričanj, dejavnik in spoznavni sistem, spoznavna normativna raznolikost

Povzetek

Sprva je podanih nekaj primerov barvne osvetlitve. Nato je podan odgovor, zakaj je barvna osvetlitev pomembna na področju spoznavne teorije. Gre za napetost med spoznavno izkustveno razvidnostjo ter med bogastvom ozadne oblikovne pokrajine, ki jo razreši barvna osvetlitev. Za razumevanje učinkovitosti barvne osvetlitve je pomemben pristop spoznavne ledene gore, kjer nastopa nad vodno gladino pojavna zavedna duševna naperjena vsebina, pod vodno gladino pa obstaja mnoštvo ne-zavednih naperjenih vsebin, ki same niso predstavljene na sceni nad vodno gladino, ampak so tam upoštevane s posredovanjem značilnosti, ki omejeno sceno osvetljujejo in oskrbijo naravnanost nadvodne naperjene vsebine. Najgloblje področje spoznavne ledene gore tvori njen nezavedni del, ki vpliva na nadvodno sceno na vzročni način in je izkušen na način strele z jasnega. Predlagamo, da na področju spoznavnega upravičenja pri tvorbi prepričanj sledimo normativni raznolikosti pri presojanju etične primernosti. Razlika med dobrim in pravilnim ustreza objektivnemu spoznavnemu propozicionalnemu upravičenju ter doksastičnemu upravičenju prepričanja na podlagi sodelovanja spoznavnega dejavnika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Matjaž Potrč, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Ljubljana, Slovenija. E-naslov: matjaz.potrc@guest.arnes.si

Objavljeno
2024-03-05
Rubrike
Članki