Kant in Schiller

moralni zakon, nagnjenja in vrlina – I. del

  • Božidar Kante Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Ključne besede: Schiller, Kant, lepota, moralni zakon, vrlina

Povzetek

Schiller je – v nasprotju s Kantom – v Kailasu lepoto premestil oziroma umestil na področje praktičnega uma. To pomeni, da načelo lepote ni konstitutivno, temveč regulativno, kar z drugimi besedami pomeni, da bi moral vsakdo ugledati lepoto v objektu. Lepota ni po Schillerju nič drugega kot svoboda v pojavu. Težava je, kako določiti, kdaj je nekaj v izkustvu pojav svobode. Schiller je prepričan, da pripisujemo svobodo tistim objektom, ki so samodoločujoči, tistim, ki delujejo zgolj iz samih sebe. Njegovo »objektivno« načelo pomeni »subjektivno univerzalnost«, v tem smislu Schiller ni prišel nič dlje od Kanta, ki tudi zagovarja »subjektivno univerzalnost«. Članek primerja gledišča Schillerja na eni strani in Kanta na drugi strani in zaključi, da je bil Schiller z vidika analiziranega v članku korak pred Kantom, in da je Kant potreboval nekaj let, da je prišel do skoraj istovetnega stališča.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Božidar Kante, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Maribor, Slovenija. E-pošta: bozidar.kante@guest.um.si

Objavljeno
2024-03-05
Rubrike
Članki