Nagovor dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru / Address by the Dean of the Medical Faculty of the University of Maribor

  • Ivan Krajnc University of Maribor, Faculty of Medicine

Abstract

Mnogi, ki prebirate te vrstice, veste, da je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (MF UM) mlada fakulteta, ki po letih ni niti prvošolček, pa vendar je v vaših rokah že prva številka znanstvene revije, katere izid nam je uspel že v letu, v katerem je bila revija zasnova. Tako kot  fakulteta, ki je bila ustanovljena z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, sprejetim v Državnem zboru Republike Slovenije 2. oktobra  leta 2003, in na katero se je prva generacija študentov vpisala v letu 2004/05, tako je tudi revija dosegla svoj prvi cilj. Načrtovanih ciljev pa je še veliko in verjamem, da bodo doseženi.

Septembra 2004 smo na Ljubljanski ulici 5 svečano odprli zgradbo, v kateri se nahajata Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo ter  Inštitut za fiziologijo. Dobro leto po tem je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo namenu predal obnovljene prostore  Laboratorijskega centra MF UM na Magdalenskem trgu. V letu 2007 smo registrirali novi raziskovalni skupini in številne raziskovalce. Vse to je  bilo v prid razvoju znanstvenoraziskovalnega dela na mladi fakulteti. V želji povezati čim več posameznikov, ki opravljajo raziskovalno in razvojno dejavnost na Univerzi v Mariboru, smo organizirali kar tri sestanke raziskovalcev, in sicer dva v letu 2007 in enega letos, na katerih smo beležili skupno več kot 150 udeležencev. Srečanja bomo organizirali tudi v prihodnje, saj bomo podprli pobudo strokovnega direktorja  UKC, da srečanja postanejo tradicionalna. Prepričani smo, da je predstavitev raziskovalnega dela povezala posamezne strokovnjake, kar se  nedvomno kaže tudi v tem, da bodo naši raziskovalci v novem programskem obdobju aktivni v več raziskovalnih programih oziroma skupinah,  kot so bili v preteklosti.

Ob vsem tem smo spoznali, da imamo v tem prostoru velik potencial za nastanek in razvoj znanstvene in strokovne revije, in se odločili še  močneje povezovati medicinsko in biotehnično znanost. Da bo vsebina novo registrirane strokovne revije lahko zajela čim širši krog  raziskovalne, strokovne in pedagoške javnosti, so v njej objavljeni prispevki v slovenskem in angleškem jeziku.

Časopis ima seveda željo in cilj, da bo z nadaljnjim permanentnim kvalitetnim delom dosegel tudi strokovno afirmacijo v mednarodnem  strokovnem prostoru.

Še posebej nas veseli, da smo uspeli v uredniški odbor pritegniti ugledne medicinske strokovnjake, ki nam bodo pomagali slediti strokovnemu  cilju, to je mednarodni strokovni javnosti posredovati čim bolj kakovostne strokovne informacije.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivan Krajnc, University of Maribor, Faculty of Medicine

Maribor, Slovenia. E-mail: ivan.krajnc@um.si

Published
2022-09-24
How to Cite
Krajnc I. (2022). Nagovor dekana Medicinske fakultete Univerze v Mariboru / Address by the Dean of the Medical Faculty of the University of Maribor. Acta Medico-Biotechnica, 1(1), 1. https://doi.org/10.18690/actabiomed.1
Section
Articles