Criminal Law Dilemmas in Withholding and Withdrawal of Intensive Care

  • Damjan Korošec University of Ljubljana, Faculty of Law, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
Keywords: cubstantive criminal law, omission, life prolonging medical treatment, Slovenia

Abstract

Regarding the question under which conditions a physician in Slovenia is allowed to omit life-prolonging medical treatment of dying patients, the main legal source is the Patient Rights Act, adopted in Slovenia in 2008 (parallel to Criminal Code of Slovenia). Under this law, there are two possible circumstances in deciding about life-prolonging medical treatment regarding dying patients: a) on the basis of the so-called patient’s testament in the sense of Art. 34 of the Patient Rights Act; and b) without any known patient's testament in the sense of Art. 34 of the Patient Rights Act. Such decisions can also be contrary to a decisive wish of relatives of the dying patient to prolong the patient’s life under all circumstances. If this decision is reached with full respect of the Patient Rights Act as well as the rules of medical science, omitting life prolonging medical treatment cannot be unlawful in the sense of medical criminal law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Balažic, J., Brulc, U., Ivanc, B., Korošec, D., Kralj, K., Novak, B. Pirc Musar, N., & Robida, A. (eds.) (2009) Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s komentarjem (Ljubljana: GV založba).

Bavcon, L., Šelih, A., Korošec, D., Ambrož, M. & Filipčič, K. (2013) Kazensko pravo – splošni del, 6. ed. (Ljubljana: Uradni list RS).

Deisinger, M. (2002) Kazenski zakonik s komentarjem – posebni del (Ljubljana: Gospodarski vestnik).

Grosek, Š., Grošelj, U. & Oražem, M. (eds.) (2015) Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini (Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana).

Haas, V. (2002) Kausalität und Rechtsverletzung – ein Beitrag zu den Grundlagen strafrechtlicher Erfolgshaftung am Beispiel des Abbruchs rettender Kausalverläufe (Berlin: Duncker & Humblot).

Jescheck, H.-H. & Weigend, T. (1996) Lehrbuch des Strafrechts - Allgemeiner Teil (Berlin: Dunckner & Humblot Verlag).

Kahlo, M. (2001) Die Handlungsform der Unterlassung als Kriminaldelikt. Eine strafrechtlich-rechtsphilosophische Untersuchung zur Theorie des personalen Handelns. (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann).

Korošec, D. (1997) Potencialni oškodovanec po sodobnem materialnem kazenskem pravu – volenti non fit iniuria?, Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, 57, pp. 189-218.

Korošec, D. (2000) Vidnejše posebnosti opustitvenih kaznivih dejanj, Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani, 59(1), pp. 179-198.

Korošec, D. (2004) Medicinsko kazensko pravo (Ljubljana: Cankarjeva založba).

Korošec, D. (2012) Zelo kritično o institutu hujše posledice v slovenskem kazenskem pravu. Pravna praksa, 31(19), pp. 2-6.

Trontelj J. (2014) Živeti z etiko (Ljubljana: Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj).

Published
2016-04-15
How to Cite
Korošec D. (2016). Criminal Law Dilemmas in Withholding and Withdrawal of Intensive Care. Medicine, Law & Society, 9(1), 21-39. https://doi.org/10.18690/24637955.9.1.21-39(2016)
Section
Articles