Inoculation of Safety in Healthcare

  • Bojan Dobovšek University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
  • Boštjan Slak University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
Keywords: Bad informal institutions, corruption, health systems, security

Abstract

The purpose of this paper is to analyse - through a prism of informal institutions - the role and importance of security in healthcare and the manner in which healthcare sector copes with security threats in postmodern society. We note that bad informal institutions are differently reflected in Slovenia. In the forefront are the problems of systemic corruption, various forms of clientelism and nepotism. This is (in)directly reflected in the (lack of) quality of Slovenian healthcare system. Inadequate public procurement system and conflicts of interest in healthcare sector are causing inferior quality of the healthcare system, while informal institutions in politics and economics are weakening Slovenian economy, consequently affecting the funding of Slovenian healthcare system which is also undermined by the financial crisis. Additionally, globalisation, which has a (negative) impact on human health, has caused the importation of improper business practices into healthcare system. It is therefore necessary to develop a preventive action that will inoculate the idea of a safe country for the benefit of people and not for the benefit of bad informal networks.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Bojan Dobovšek, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
Ph.D., Full Professor, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: bojan.dobovsek@fvv.uni - mb.si.
Boštjan Slak, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security
Assistant, University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia, e-mail: bostjan.slak@fvv.uni-mb.si.

References

Bulovec, T. (2016) Kriminalistični vidiki otroške srčne kirurgije - analiza časopisnih člankov (diplomska naloga) (Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security).

Carrera, P. M. & Bridges, J. F. (2006) Globalization and healthcare: understanding health and medical tourism, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 6(4), pp. 447–454, doi: 10.1586/14737167.6.4.447.

Commission for the Prevention of Corruption (2011) Redno letno poročilo 2011 (Ljubljana: Commission for the Prevention of Corruption).

Commission for the Prevention of Corruption (2012) Vmesne ugotovitve in stališče v zvezi s projektom Blok 6 – Termoelektrarna Šoštanj (Ljubljana: Commission for the Prevention of Corruption).

Commission for the Prevention of Corruption (2013a) Ocena stanja 2012 (Ljubljana: Commission for the Prevention of Corruption).

Commission for the Prevention of Corruption (2013b) Predlogi za soočenje s sistemsko korupcijo. Komisija za preprečevanje korupcije, available at: https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/medijsko-sredisce/novice/12/2013/predlogi-za-soocenje-s-sistemsko-korupcijo (April 19, 2017).

Commission for the Prevention of Corruption (2013c) Ugotovitve KPK v zadevi izvajanja pediatričnega kardiokirurškega programa pri UKC Ljubljana, KPK Vestnik, (25), pp. 4.

Commission for the Prevention of Corruption (2015) Ocena stanja 2014 (Ljubljana: Commission for the Prevention of Corruption).

Commission for the Prevention of Corruption (2016) Ocena stanja 2015 (Ljubljana: Commission for the Prevention of Corruption).

Commission for the Prevention of Corruption (n. d.) Področje izvajanja zdravstvene dejavnosti (Ljubljana: Commission for the Prevention of Corruption).

Delavallade, C. (2006) Corruption and distribution of public spending in developing countries, Journal of Economics and Finance, 30(2), pp. 222–239, doi:10.1007/BF02761488.

Dobovšek, B., Ažman, B., Eman, K., Kuhar, S., Kurež, B., Mastnak, M., Minič, M., Odar, V., Slak, B. & Škrbec, J. (2016) Peta veja oblasti (Ljubljana: eBesede : Dobra država, zavod za politično kulturo).

Dobovšek, B. & Meško, G. (2008) Informal Networks in Slovenia - A Blessing or a Curse?, Problems of Post-Communism, 55(2), pp. 25–37.

Dobovšek, B., Meško, G., Sotlar, A. & Flander, B. (2005) Politiki in njihova varnost, In: Dobovšek, B. (ed.) Korupcija in politika (Ljubljana: Republic of Slovenia, Ministry of the Interior, Police, General Police Directorate, Criminal Police Directorate) , pp. 235–258.

Dobovšek, B. & Škrbec, J. (2012) Nasprotje interesov v teoriji in praksi, Varstvoslovje, 14(1), pp. 42–59.

Ferenčina, J. & Kozorog, N. (2009) Nekateri vidiki doživljanja korupcije v slovenskem zdravstvu (Maribor: Faculty of Medicine).

Flander, B. (2012) Kriza prava: odbleski kritične jurisprudence (Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security).

RTV SLO (2018) „Grehi“ gradbenih podjetij, available at: http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/grehi-gradbenih-podjetij/83196 (April 19, 2017).

Grzymala-Busse, A. (2010) The Best Laid Plans: The Impact of Informal Rules on Formal Institutions in Transitional Regimes, Studies in Comparative International Development, 45(3), pp. 311–333, doi:10.1007/s12116-010-9071-y.

Guasti, P. & Dobovšek, B. (2011) After the EU enlargement : changing roles of informal institutions, corruption and clientelism in Central and Eastern Europe. Presented at Rule of law and informal institutions : Comparison of Central Europe and Latin America, June 2nd, 2011, Faculty of criminal Justice and Security, Ljubljana, Slovenia.

Guasti, P., Dobovšek, B. & Ažman, B. (2012) Deficiencies in the Rule of Law in Slovenia in the Context of Central and Eastern Europe, Varstvoslovje, 14(2), pp. 175–190.

Habič, S., Dobovšek, B., Slak, B., Dimc, M., Flander, B., Forbici, G. & Habič, S. (2012) Nacionalni sistem integritete v Sloveniji: ocena in analiza (Trzin: Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja = Transparency International Slovenia).

Haralambos, M. & Holborn, M. (1999) Sociologija: teme in pogledi (M. Makarovič, B. Medved, P. Ramšak, & M. Žakelj, Prev.) (Ljubljana: DZS).

Helmke, G. & Levitsky, S. (2004) Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda, Perspectives on Politics, 2(4), pp. 725–740, doi: https://doi.org/10.1017/S1537592704040472.

Kanduč, Z. (2003) O sodobnih tveganjih, grožnjah in nevarnostih – postmoderna družba v slogu staromodne „hiše strahov“, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 54(4), pp. 356–371.

Knavs, N. (2017) Brežiški zdravnik dežural med bolniško, v Trbovljah plačevali dvojno, Dnevnik, available at: https://www.dnevnik.si/1042761575 (February 3, 2017)

Korošec, M. (2011) Korupcija v zdravstvu (Magistrska naloga) (Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security).

Lambsdorff, J. (2007) The institutional economics of corruption and reform: theory, evidence, and policy (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press).

Lauth, H.-J. (2000) Informal Institutions and Democracy, Democratization, 7(4), pp. 21–50, doi: 10.1080/13510340008403683.

Lauth, H.-J. (2015). Formal and informal institutions, In: Gandhi, J. (ed.) Routledge handbook of comparative political institutions (Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge), pp. 56–69.

Lee, K., Fustukian, S. & Buse, K. (2001) An introduction to global health policy, In: Lee, K., Buse, K. & Fustukian S. (ed.) Health Policy in a Globalising World (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 3–17.

Maslow, A. H. (1943) A theory of human motivation, Psychological Review, 50(4), pp. 370–396.

Mauro, P. (1998) Corruption and the composition of government expenditure, Journal of Public Economics, 69(2), pp 263–279.

Muno, W. (2011) Conceptualizing and Measuring Informal Institutions. Presented at Rule of law and informal institutions : Comparison of Central Europe and Latin America, June 2nd, 2011, Faculty of criminal Justice and Security, Ljubljana, Slovenia.

Office of the State Prosecutor-General of the Republic of Slovenia (2016) Skupno poročilo o delu državnih tožilcev za leto 2015 (Ljubljana: Office of the State Prosecutor-General of the Republic of Slovenia).

Office of the State Prosecutor-General of the Republic of Slovenia (n. d.) Skupno poročilo o delu državnih tožilcev 2013 (Ljubljana: Office of the State Prosecutor-General of the Republic of Slovenia).

Polanyi, K. (2001) The great transformation: the political and economic origins of our time (2nd Beacon Paperback ed.) (Boston, MA: Beacon Press).

Rajkumar, A. S. & Swaroop, V. (2008) Public spending and outcomes: Does governance matter?, Journal of Development Economics, 86(1), pp. 96–111, doi: 10.1016/j.jdeveco.2007.08.003.

Rose-Ackerman, S. (2010) Corruption: Greed, Culture, and the State, The Yale Law Journal Online, 120, available at: http://www.yalelawjournal.org/forum/corruption-greed-culture-and-the-state (April 17, 2017).

Scott, J. (2006) Modernity, In: Scott, J. (ed.) Sociology: the key concepts (New York, NY: Routledge, Taylor & Francis Group), pp. 110–113.

Škrbec, J. (2011) Zaščita prič in prijaviteljev korupcijskih ravnanj, In: Mrevlje, T. P. (ed.) Smernice sodobnega varstvoslovja [Electronic source] : zbornik prispevkov / 11. slovenski dnevi varstvoslovja, Ljubljana, 3 - 4 June 2010 (Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security).

Tanzi, V. & Davoodi, H. R. (1997) Corruption, Public Investment, and Growth [IMF Working Paper No. 97/139] (International Monetary Fund).

Thiery, P. (2011) Informal Institutions and the Rule of Law in Latin America. Argentina and Chile in comparative perspective. Presented at ECPR General Conference Reykjavik, August 26, 2011.

Thompson, K. (1998) Moral panics (London; New York: Routledge).

Tonoyan, V., Strohmeyer, R., Habib, M. & Perlitz, M. (2010) Corruption and Entrepreneurship: How Formal and Informal Institutions Shape Small Firm Behavior in Transition and Mature Market Economies, Entrepreneurship Theory and Practice, 34(5), pp. 803–831, doi: 10.1111/j.1540-6520.2010.00394.x.

Winiecki, J. (2004) Determinants of catching up or falling behind: interaction of formal and informal institutions, Post-Communist Economies, 16(2), pp. 137–152, doi: 10.1080/1463137042000223859.

Published
2017-04-21
How to Cite
Dobovšek B., & Slak B. (2017). Inoculation of Safety in Healthcare. Medicine, Law & Society, 10(1), 19-31. https://doi.org/10.18690/24637955.10.1.19-31(2017)
Section
Articles