The Legal Nature of Doctor Patient Relationship in Turkish Medical Law

  • Yener Unver Ozyegin University, Law Faculty, Nişantepe District, Orman Street, 34794 Çekmeköy – Istanbul
Keywords: patient, physician, discrimination, criminal law, Turkish law

Abstract

The article discusses the relationship between the physician and the patient through different branches of Turkish Law. The author explains the legal theory of physician (as self-employed as well as employed in hospital) – patient relationship in the limits of legislation and court practices, and gives special emphasis on contemporary open questions in Turkish Law. Special intentions is given also to criminal law, duty to inform, liability and consent. The author presents contemporary constitutional and supreme court decision relating to the Casarean, plastic surgery, burden of proof, compensations…

Downloads

Download data is not yet available.

References

Çağlayan, R. (2007) Kamu Görevlilerinin Yükümlülükleri ve Sağlık Hizmetlerinde İdari Sorumluluk, In: 7 Bölge 7 Nokta - Roche Sağlık Hukuku Günleri, (İstanbul).

Çelik, F. (2006) Hekimlik Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam İhlalleri., YÜHFD 2006, Özel Sayı: Türk-Alman Hukuku Sempozyumu, 3(2), pp. 71-82.

Hakeri, H. (2015) Tıp Hukuku, 10. Bası (Ankara).

Hakeri, H. (2006) Türk Tıp Hukukunda Aydınlatma ve Tıbbi Müdahalelerde Bilgilendirilmiş Rıza Alınması Yönetmeliği Taslağı., YÜHFD 2006, Özel Sayı: Türk-Alman Hukuku Sempozyumu, 3(2), pp. 31-48.

Hakeri, H. Y. & Ünver-Yenerer Çakmut, Ö. (2013) Tıp/Sağlık Hukuku, 2. Baskı (Ankara).

Özkan, H. (2012) Sorumsuzluk Anlaşmaları ve Etkileri, In: VIII. Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu (Ankara)

Yenerer Çakmut, Ö. (2007) Tıpta Aydınlatma ve Rıza, In: 7 Bölge 7 Nokta - Roche Sağlık Hukuku Günleri (İstanbul).

Ünver, Y. (2006) Türk Tıp Hukukunda Rıza, YÜHFD 2006, Özel Sayı: Türk-Alman Hukuku Sempozyumu, 3(2), pp. 227-288.

Ünver, Y. (2007) Hekimin Cezai Sorumluluğu, In: 7 Bölge 7 Nokta - Roche Sağlık Hukuku Günleri (İstanbul).

Ünver, Y. (2014) Adliyeye Karşı Suçlar, 3. Baskı (Ankara).

Zeytin, Z. (2007) Tedavi İlişkisinde Hekimin Türk Hukukuna Göre Hukuki (Tazminat) Sorumluluğu., In: Bölge 7 Nokta - Roche Sağlık Hukuku Günleri (İstanbul).

Published
2016-04-15
How to Cite
Unver Y. (2016). The Legal Nature of Doctor Patient Relationship in Turkish Medical Law. Medicine, Law & Society, 9(1), 59-71. https://doi.org/10.18690/24637955.9.1.59-71(2016)
Section
Articles