Šabec, Nada. „V ZELENI DRŽELI ZELENI BREG: STUDIES IN HONOR OF MARC L. GREENBERG“. Slavia Centralis 13, no. 1 (oktober 19, 2020): 277–280. Pridobljeno april 13, 2024. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/728.