Pavlič, Matic, Artur Stepanov, in Penka Stateva. „Raba Dvojine Glede Na stavčno Funkcijo Samostalnika in Ohranjenost Dvojinskih Oblik V šestih Slovenskih narečjih“. Slavia Centralis 16, no. 1 (maj 31, 2023): 17–34. Pridobljeno april 22, 2024. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2803.