Pintarič, Miha. „»Zaprto« Ali »odprto« Pojmovanje Zgodovine Pri Joachimu Du Bellayju?“. Slavia Centralis 14, no. 2 (oktober 18, 2021): 232–247. Pridobljeno maj 21, 2024. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1349.