Ulčnik N. „Slavia Centralis – Ob 10. Obletnici Izhajanja“. Slavia Centralis, Let. 11, št. 1, november 2020., str. 5–10, doi:10.18690/scn.11.1.5–10.2018.