Blažeka Đuro. „Temeljna načela I Postupci U Pretvaranju Sirove dijalektološke građe U Znanstveni rječnik“. Slavia Centralis, Let. 3, št. 2, oktober 2020., str. 54–73, doi:10.18690/scn.3.2.54–73.2010.