Zver N. „Novi Pogledi Na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek.“. Slavia Centralis, Let. 16, št. 1, junij 2023., str. 175–179, doi:10.18690/scn.16.1.175–179.2023.