Pavlič M., Stepanov A., in Stateva P. „Raba Dvojine Glede Na stavčno Funkcijo Samostalnika in Ohranjenost Dvojinskih Oblik V šestih Slovenskih narečjih“. Slavia Centralis, Let. 16, št. 1, maj 2023., str. 17–34, doi:10.18690/scn.16.1.17–34.2023.