Pintarič M. „»Zaprto« Ali »odprto« Pojmovanje Zgodovine Pri Joachimu Du Bellayju?“. Slavia Centralis, Let. 14, št. 2, oktober 2021., str. 232–247, doi:10.18690/scn.14.2.232–247.2021.