Chłopek D. „Angielskie Czasowniki Statyczne ‘hope’ I ‘love’ I Aspekt ciągły: W przykładach Z COCA “. Slavia Centralis, Let. 14, št. 2, oktober 2021., str. 202–215, doi:10.18690/scn.14.2.202–215.2021.