Jesenšek M. „Iz življenja in Dela Martine Orožen“. Slavia Centralis, Let. 14, št. 2, oktober 2021., str. 11–50, doi:10.18690/scn.14.2.11–50.2021.