Snoj M. „O Priimku Orožen“. Slavia Centralis, Let. 14, št. 2, oktober 2021., str. 9, doi:10.18690/scn.14.2.9.2021.