Horvat N. „Znanstvena in Strokovna Konferenca Razvoj in Raba učnih E-Okolij Za slovenščino Ter Okrogla Miza Novi Izzivi Pri Jezikovnem Pouku slovenščine“. Slavia Centralis, Let. 14, št. 1, september 2021., str. 312–315, doi:10.18690/scn.14.1.312–315.2021.