Rusek Z. „O Nazwach Koszuli W językach słowiańskich“. Slavia Centralis, Let. 14, št. 1, september 2021., str. 93–110, doi:10.18690/scn.14.1.93–110.2021.