[1]
Koletnik M., „Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru“, SCN, let. 13, št. 2, str. 64–82, nov. 2020.