[1]
Zemljak Jontes M. in Ulčnik N., „POROČILO Z MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE MANJŠALNICE V SLOVANSKIH JEZIKIH: OBLIKA IN VLOGA“, SCN, let. 8, št. 2, str. 126–129, okt. 2020.