[1]
Nikolovski G., „Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s stališča kodifkacije makedonskega jezika“, SCN, let. 8, št. 1, str. 203–210, okt. 2020.