[1]
Močivnik Č., „Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923“, SCN, let. 7, št. 1, str. 107–109, okt. 2020.