[1]
Lukács I., „Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban (Dictionarium Fausta Vrančića u onodobnome europskome kontekstu)“, SCN, let. 5, št. 1, str. 132–133, okt. 2020.