[1]
Stramljič Breznik I., „BARBARA KRYŽAN-STANOJEVIĆ (ur.): INOVACIJE U SLAVENSKIM JEZICIMA“, SCN, let. 4, št. 2, str. 118–120, okt. 2020.