[1]
Borovnik S., „Marica Nadlišek Bartol in njeno literarno delo“, SCN, let. 4, št. 2, str. 94–102, okt. 2020.