[1]
Filipi G., „Regionalna lingvistična atlasa: Istriotski lingvistični atlas (ILA), Istroromunski lingvistični atlas (IRLA)“, SCN, let. 3, št. 2, str. 191–207, okt. 2020.