[1]
Ulčnik N., „Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne“, SCN, let. 3, št. 2, str. 125–137, okt. 2020.