[1]
Bokal L., „Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji“, SCN, let. 3, št. 2, str. 109–124, okt. 2020.