[1]
Horvat M., „Izoglose v prekmurskem narečju – regionalna geolingvistika“, SCN, let. 3, št. 2, str. 87–108, okt. 2020.