[1]
Karničar L., „Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike“, SCN, let. 3, št. 2, str. 80–86, okt. 2020.