[1]
Blažeka Đuro, „Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe u znanstveni rječnik“, SCN, let. 3, št. 2, str. 54–73, okt. 2020.