[1]
Gala S. in Ostromęcka - Frączak B., „Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij“, SCN, let. 3, št. 2, str. 5–16, okt. 2020.